Základní škola Záchlumí

Pro prvňáčky

Informace pro prvňáčky a jejich zákonné zástupce

Za chvíli začne pro Vaše děti velká změna, nebo ji tak alespoň někteří z Vás mohou pociťovat. Do určité míry se změní dětem prostor, režim, volný čas a možná i kamarádi.

Mění se i děti samotné, z předškoláčků na školáky, kterými zůstanou po následujících 9 let.

Jsme tu pro Vás i pro ně, abychom Vám tento vstup do „školních let“ co možná nejvíce zpříjemnili, abychom Vám se všemi změnami pomohli a společně si tu první třídu i celý první stupeň v rámci možností užili.

První den školy

Žáci první třídy se spolu s Vámi, zákonnými zástupci, sejdou v 8:00 hod před školou, kde si Vás vyzvedne třídní paní učitelka a odvede do třídy. Obdržíte informace ohledně pomůcek, pracovních sešitů, organizaci školního roku.

První školní den bude ukončen v 9:00 hodin.

V případě zájmu o školní družinu bude první školní den ŠD otevřena do 13:00.

Měsíc září

První den bude školní "vyučování" do 9:00.

Následující dny budou prvňáčci končit v 11:40, ale jejich denní režim bude přizpůsoben jako adaptační období.

V prvních dnech je Vám, zákonným zástupcům, v případě potřeby nabídnuta možnost doprovázet děti do třídy.

Vašim dětem bude již od prvního dne nabídnuta možnost obědů i školní družiny.

V případě zájmu o obědy v prvních dnech měsíce září je potřeba se nahlásit ve školní jídelně nejpozději poslední týden v srpnu - 773 826 911 a mít vyplněnou a odevzdanou přihlášku ke stravování.

Školní družina

Budete-li mít zájem o docházku do ŠD, bude potřeba do začátku školního roku vyplnit a odevzdat přihlášku. Přijetí do ŠD se řídí vypsanými kritérii.

Školní družina je otevřena ráno od 6:30 a v odpoledních hodinách do 15:30.

A něco na závěr…

(nebo pro začátek…)

Pro budoucí školáčky

 • Ve škole mohu prožít jakékoli nálady a pocity, nikdo se na mě za ně nebude zlobit.
 • Ve škole se snažím vše si užít, prožít a zapamatovat, abych pak o všem, co jsem ve škole zažil/a, mohl/a s vyprávět rodičům.
 • Jakýkoli můj výsledek ve škole je v pořádku, chyby jsou nedílnou součástí učení, mohu se z nich poučit.
 • Každý den si zkontroluji školní tašku - zda v ní mám vše, co potřebuji (školní potřeby a sešity, ořezané tužky, psací pero, speciální pomůcky na výuku…), do školní tašky si zkouším ukládat věci sám/a.

Pro zákonné zástupce

 • Jsme nedílnou součástí školy.
 • Každý den spolu se svým prvňáčkem zkontrolujeme jeho školní tašku – zda má vše, co potřebuje a ve stavu, v jakém potřebuje (školní potřeby a sešity, ořezané tužky, psací pero, speciální pomůcky na výuku…).
 • Jakýkoli výsledek činnosti ve škole je v pořádku, chyby jsou součástí učení.
 • Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném a příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na svou práci v bezpečném prostoru.
 • V případě potřeby pravidelné přípravy na vyučování ji rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.
 • V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho otázky.
 • O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, kino, divadlo, koncert) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumělo a tím rozvíjím jeho rozumové vnímání, náš vzájemný vztah.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít