Základní škola Záchlumí

Školní družina

Školní družina

Školní družina


Školní družina bude v letošním roce otevřena ráno od 6:30, odpoledne pak do 15:30.


Školní družina je otevřena pro všechny žáky naší školy až do naplnění její kapacity.

Pro účast je potřeba vyplnit přihlášku.

Žáci budou do ŠD přijímáni dle daných kritérií: Kritéria přijetí do ŠD


Školní družina bude v průběhu školního roku pracovat podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu a řídí se Vnitřním řádem ŠD.

 

Úhrada platby za zájmové vzdělávání v ŠD

Platba za ŠD:        100,- / měsíc

Platba se provádí na základě obdrženého platebního předpisu 1x/pololetí, ve výjimečných případech na základě domluvy jinak.

Platbu je možné uhradit poukázáním na bankovní účet školy, případně v hotovosti.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít