Základní škola Záchlumí

O škole

O škole

Charakteristika školy


 • Základní škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace se nachází v severní části malebné obci Záchlumí, nedaleko města Stříbra či lázeňské obce Konstantinovy Lázně, v prostředí plném lesů, luk a polí. Od hlavní komunikace procházející obcí zaujme svou novou žluto-zelenou fasádou.


 • Jedná se o neúplnou základní školu s pěti ročníky 1. stupně, s kapacitou pro 60 žáků, kteří jsou dle aktuálního počtu spojeni napříč ročníky v několika třídách.


 • Naše základní škola je školou všeobecného zaměření. Jsme školou s posílenou časovou dotací ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace – konkrétně ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura, který jsme doplnili o prvky dramatické výchovy; v oblasti Matematika a její aplikace – vyučovací předmět Matematika a ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, kterou jsme doplnili o prvky etické výchovy. Ve výchovně-vzdělávacím procesu podporujeme rozvoj tzv. měkkých dovedností.


 • Budova školy sloužila k výuce již od roku 1920. V roce 1950 byla k budově postavena jednopodlažní přístavba, spolu se kterou bylo vybudováno i sociální zařízení. Během let byla postupně opravována a rekonstruována tak, aby vyhovovala provozu a hygienickým podmínkám. 


 • V současné době je budova zrekonstruovaná, bezbariérová, žákům jsou k dispozici moderně zařízené učebny, jazyková i ICT učebna, cvičná kuchyňka či pracovní učebna (dílny). Škola také disponuje zahradou s dřevěným altánem, který slouží v letních měsících jako venkovní učebna a jsou v něm také pořádány různé školní akce.


 • Jsme malotřídní škola rodinného, komunitního typu s touhou dělat věci jinak...


 • Jsme inspirováni učením dle programu Začít spolu.


 • Hodnotíme formativně. Klasifikaci propojujeme se slovním hodnocením.


 • V průběhu školního roku máme místo klasických třídních schůzek tripartity (rodič-žák-učitel).


 • Přijďte se k nám podívat, jsme vždy a všem otevření.


 • Zákonní zástupci pro nás nejsou překážkou, ale vítanou návštěvou, jsou součástí naší školy a mají možnost se kdykoli účastnit výuky jako pozorovatelé i jako dobrovolníci.Zajímá Vás víc...? Podívejte se na náš Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola pro všechny.


Pojďme spolu tvořit svět...:-)

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít