Základní škola Záchlumí

Náš tým

Jsme tu pro Vás a Vaše děti, kdykoli bude potřeba...

Chceme, aby učení dávalo smysl...


Morální kodex pedagogického pracovníka ZŠ Záchlumí

Základními hodnotami pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti jsou kvalita, osobní přístup, odpovědnost, efektivita a týmová spolupráce.

Zachycujeme v tomto dokumentu etické postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči dětem i zákonným zástupcům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti i škole samotné.

Usilujeme o vytvoření stabilní školy poskytující kvalitní výuku a napomáhající rozvoji dětí v příjemném a bezpečném prostředí při respektování individuality každého člověka.

Jsme si vědomi, že:

  • atmosféra vztahů na pracovišti výrazně ovlivňuje motivaci zaměstnanců,
  • lidé nás budou následovat, pokud jim půjdeme příkladem,
  • zajišťujeme dodržování společně stanovených pravidel,
  • žádostí zmůžeme více než příkazem,
  • pochvala je větší motivace než kritika,
  • je důležité mít s lidmi trpělivost a naslouchat jim,
  • další vzdělávání napomáhá našemu rozvoji profesních znalostí i dovedností a rozvoji osobnosti.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít