Základní škola Záchlumí

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

Základní údaje

 • Název:
  • Základní škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace
 • Důvod a způsob založení:
  • Zřizovatel Obec Záchlumí
  • Zřizovací listina
 • Adresa:
  • Záchlumí 32, 349 01 Stříbro
 • Kontaktní spojení:
 • GDPR pověřenec:
 • Číslo účtu: 181009767/0300
 • IČO: 709 824 22
 • DIČ: nejsme plátcem daně z přidané hodnoty
 • RED_IZO: 650033558
 • Ředitelka: Mgr. Iveta Chabrová

Dokumenty školy

Žádosti o informace

 • Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
  • Ústní podání
   • telefonicky
   • osobně v kanceláři školy
  • Písemné podání
   • Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy,
   • nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:
    • u fyzické osoby jméno, přijmení, adresa, telefon, případně e-mail
    • u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, případně e-mail
    • předmět žádosti
    • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
 • Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. odst. zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
  • Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytne škola požadované informace a veřejně zpřístupní na webových stránkách.

Příjem žádostí a dalších podání, opravné prostředky

 • Mgr. Iveta Chabrová - ředitelka školy a školského zařízení

Předpisy

 • Nejdůležitější právní předpisy:
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
  • Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
  • Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 
 • Vydané předpisy:
  • Dostupné k nahlédnutí v ředitelně školy, případně viz Dokumenty

Úhrady za poskytování informací

 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Žádná usnesení nebyla nadřízeným orgánem vydána.

Licenční smlouvy

 • Škola neuzavírá licenční smlouvy. 
 • Škola neposkytuje žádné výhradní licence.

Výroční zprávy podle zákona 106/1999 Sb.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít