Základní škola Záchlumí

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku


pro školní rok 2024/2025


Uvažujete-li o zápisu Vašeho dítěte do 1. ročníku na naší ZŠ, můžete využít možnosti podívat se k nám kdykoli na základě telefonické či e-mailové domluvy.


Zápis do 1. ročníku naší ZŠ proběhne


v úterý 16.4.2024

 

v budově školy dle předem zaregistrovaných časů.

 

Registrace k zápisu bude letos poprvé probíhat online, a to přes tento odkaz či QR kód.


Registrace bude spuštěna 15.2.2024.

Pokud byste měli s online registrací termínu problémy, kontaktujte ředitelku školy na kontaktní telefon 773826910 či email skolazachlumi@zachlumi.cz.

Ve výjimečných případech se lze domluvit na náhradním termínu zápisu s ředitelkou školy.


Každému uchazeči bude při zápisu přiděleno registrační číslo.

Pomocí registračních čísel bude následně zveřejněn Seznam přijatých uchazečů.

Tyto výsledky budou oznámeny do 30 dnů ode dne zápisu - na veřejně přístupném místě ve vývěsce ZŠ a v budově místní MŠ a na webových stránkách školy.


Rozhodnutí týkající se přijetí dítěte není písemně doručováno, bude k vyzvednutí v kanceláři ředitele školy po oznámení výsledků řízení.


Co s sebou k zápisu…


K samotnému zápisu budete potřebovat tyto dokumenty a doklady:

 • Vyplněná Žádost o přijetí
 • Vyplněný dotazník vygenerovaný při online registraci
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce (v případě cizinců pas, povolení k pobytu – vyjma členy EU)

Máte možnost požádat o odklad školní docházky pro své dítě, pokud usoudíte, že dosud není tělesně či duševně dostatečně vyspělé. V tomto případě je potřeba doložit včetně Žádosti o odklad i následující:

 • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 • Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitel školy pak začátek povinné školní docházky odloží o jeden školní rok. (§37 odst. 1 školského zákona v platném znění).

Uvažujete-li o vzdělávání formou IV dle §41 ŠZ, veškeré informace a potřebné dokumenty naleznete zde.

Veškeré informace, odkazy a vzory dokumentů jsou dostupné zde, na webových stránkách školy.


 

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025


 1. Dítě, jehož trvalý pobyt je ve školském obvodu Základní školy Záchlumí, okres Tachov, p.o. (tyto obvody jsou určeny na základě obecně závazné vyhlášky);
 2. dítě, jehož sourozenec navštěvuje Základní školu Záchlumí, okres Tachov, p.o.;
 3. dítě, jemuž byl ředitelem Základní školy Záchlumí, okres Tachov, p.o. povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok v předchozím roce;
 4. dítě nesplňující předchozí kritéria, s žádostí o vzdělávání v prezenční formě;
 5. dítě nesplňující předchozí kritéria, s žádostí o vzdělávání ve formě IV dle § 41 školského zákona.S případnými dotazy se se můžete kdykoli obrátit na vedení školy.

Za kolektiv ZŠ Mgr. Iveta Chabrová

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít