Základní škola Záchlumí

Vize školy

Vize školy

Naší snahou je budovat školu, která je součástí svého okolí, obce, v níž se nachází, školu, která má určitý komunitní přesah. Školu, která spolupracuje s rodiči a rodiče chtějí být její součástí (a nejen ti). Stejně jako žáci. Chceme školu, kterou žáci pravidelně a rádi navštěvují, která je pro ně místem nejen pro učení, ale i objevování, bádání, místem sociálních kontaktů, nových zkušeností. Školu, kde i pedagog, který zde pracuje, ví, proč tuto práci dělá, a proč chce pracovat právě s námi, který se chce dál vzdělávat a objevovat nové možnosti a způsoby pro práci s žáky.

Naším cílem je připravit žáky pro život nejen znalostmi z knih, ale především učením v souvislostech, s propojením s praxí, s reálným životem, s podporou otevřené komunikace, kooperace, vrstevnického učení a mezipředmětových vztahů. Dáváme prostor kritickému myšlení a klademe důraz na hodnoty, respektování druhých v názorech, postojích a osobních specificích.

Náš vzdělávací program a výuka odráží potřeby a zájmy všech dětí. Budujeme prostředí, kde se podporuje a staví především na vnitřní motivaci žáků k učení, kde se vnímají (byť jen drobné) pokroky namísto neustálého upozorňování na nedostatky, kde se chyba považuje za nedílnou součást učení a je potřeba s ní i takto umět pracovat. Prostředí, kde je bezpečný prostor pro diskuze, hlubší vztahy, pro kritické myšlení….

Chceme, aby naše škola byla moderní, dynamicky se rozvíjející institucí, která pružně reaguje na potřeby a změny a požadavky vyplývajících z rozvoje společnosti, vědy, techniky, ale i nás samotných.

Tato vize, myšlenka se odráží i v novém logu školy, které je podpořeno heslem „...rosteme spolu...“.

Za kolektiv ZŠ Mgr. Iveta Chabrová.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít