Základní škola Záchlumí

Dotace, projekty, partneři

Zde najdete zapojení školy do projektů, akcí, spolupráci s organizacemi, nadacemi, fondy....


Od listopadu 2022 jsme zapojeni do Operačního programu Jan Amos Komenský:

 • "ROSTEME S JAKEM"
  • "Vzdělávání je považováno za jednu z klíčových hodnot a předpokladů pozitivního společenského a ekonomického rozvoje. Původní role formálního vzdělávání se s příchodem výzev 4. průmyslové revoluce výrazně mění a vyžaduje intenzivnější spolupráci mezi aktéry ve vzdělávání. Obecným cílem je vytvoření a rozvoj otevřeného vzdělávacího systému, který reaguje na měnící se vnější prostředí a který poskytuje relevantní obsah vzdělávání v celoživotní perspektivě. Cílem vzdělávání v následující dekádě musí být jedinec vybavený základními znalostmi a dovednostmi, který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého vlastního rozvoje, ale ve prospěch rozvoje společnosti."Škola v roce 2022 a 2023 čerpá finanční podporu z Národního plánu obnovy:

 • DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
  • REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
   • Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


 • DIGITALIZUJEME ŠKOLU
  • REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
   • V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.


01 Začít spolu

Začít spolu

Vzdělávací program Začít spolu nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.
Stránky partnera
02 Místní akční skupina Český Západ

Místní akční skupina Český Západ

Díky MAS Český Západ se má naše škola možnost zúčastnit a zapojit do nejrůznějších akcí a projektů...

"Místní akční skupina (MAS) Český Západ se nachází v Plzeňském kraji a skládá se ze tří mikroregionů (Mikroregion Konstantinolázeňsko, Stříbrský region, Mikroregion Hracholusky), města Planá, městyse Chodová Planá a čtyř obcí (Blažim, Čerňovice, Heřmanova Huť a Ostrov u Bezdružic)."

Stránky partnera
03 Eduzměna

Eduzměna

Od podzimu 2021 vedení školy aktivně komunikuje s iniciativou Eduzměna. Cítím s nimi na podobné vlně....

"Záleží nám na tom, jak se děti ve škole cítí i na tom, co se učí a proč. Sami máme děti a chceme pro ně to nejlepší. Proto jsme společnými silami, svým jménem, know-how a financemi začali pracovat na systémových změnách."
Stránky partnera
04 Mléko do škol

Mléko do škol

"Cílem projektu je snížení deficitu vápníku u dětské populace, zlepšení stravovacích návyků dětí, výchova budoucích spotřebitelů a zajištění odbytu mléka pro zemědělce."
Stránky partnera
05 Ovoce a Zelenina do škol

Ovoce a Zelenina do škol

"Cílem projektu Ovoce a zelenina do škol je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny."
Stránky partnera
06 Člověk v tísni - Počítače dětem

Člověk v tísni - Počítače dětem

"ABY VŠECHNY DĚTI MOHLY STUDOVAT
Vdechněme technice druhý život. Některým rodinám se nedostává prostředků na nákup počítače. Jejich děti proto nedrží při studiu krok se svými spolužáky. (...) Zároveň pomáháme základním a středním školám, aby se jejich žáci mohli na výuku připravovat i z domova prostřednictvím darovaných počítačů."
Stránky partnera
07 Women for women - Obědy pro děti

Women for women - Obědy pro děti

"Projekt W4W: Obědy pro děti, realizovaný s podporou MŠMT, je jedním z projektů WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W). Ta pomáhá samoživitelům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nedokážou ji sami řešit, ale aktivně pracují na jejím zlepšení. (...) Díky projektu tak děti získají nejen zdravou a vyváženou stravu, kterou v období růstu tolik potřebují, ale také budou chráněny proti vyčlenění z kolektivu spolužáků - právě školní oběd je pro děti důležitou společenskou událostí."
Stránky partnera
08 Dětství bez násilí - kampaň Bubnovačka

Dětství bez násilí - kampaň Bubnovačka

Bubnovačka je participativní happening, který dávám hlas dětem, neviditelným obětem násilí v rodině. Cílem Bubnovačky je informovat o významu ochrany dětí před násilím. Konkrétně jde o rozšíření myšlenky, že násilí do výchovy ani života dětí nepatří a že existují možnosti, jak si říci o pomoc. Bubnování symbolizuje hlas týraných dětí, které by měly být okolím/společností slyšet a kterým by měla být nabídnutá pomocná ruka.
Stránky partnera
09 Klub mladých čtenářů

Klub mladých čtenářů

"JSME TU PROTO, ABY DĚTI ČETLY"
Stránky partnera
10 BESIP

BESIP

"Děti jsou jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Rodiče by měli vždy převzít odpovědnost za jejich chování na pozemních komunikacích, a to jak v roli chodců, pasažérů vozidel, tak i jezdců na nejrůznějších odstrkovadlech, koloběžkách, tříkolkách a jízdních kolech. Zodpovědní rodiče již od nejútlejšího věku svých dětí systematicky působí na své potomky a seznamují je s tím, jaká nebezpečí je mohou na ulici a silnici potkat. Nezapomínají na povinnost použít ve vozidle vždy jen správný zádržný systém, do kterého děti usadí, seznamují je se správným způsobem pohybu po komunikaci, správným přecházením vozovky, s dopravním značením i výbavou jízdního kola."
Stránky partnera
11 DM - Veselé zoubky

DM - Veselé zoubky

Škola se pravidelně se svými prvňáčky zapojuje do projektu Veselé zoubky společnosti Dm drogerie markt s.r.o., která "má ve své filozofii pevně zakotveno příkladné působení ve svém okolí. Proto dm každoročně realizuje aktivity v souladu se společenskou zodpovědností firem a snaží se pomáhat široké veřejnosti. V roce 2022 proběhl již dvanáctý ročník tohoto úspěšného programu.

Ač se to nezdá, zubní kaz zůstává i ve třetím tisíciletí nejrozšířenějším infekčním onemocněním. dm preventivní program „Veselé zoubky“ je zaměřen na děti 1. tříd základních škol. Jak název napovídá, tématem programu je správná péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Všichni si přece přejeme, aby děti byly šťastné a zdravé a měly co nejčastěji důvod k úsměvu, ve kterém jim nebude bránit bolavý zoubek nebo strach ze zubního lékaře."
Stránky partnera
12 Národní iniciativa pro život

Národní iniciativa pro život

Navázali jsme spolupráci s NIZ, protože si myslíme, že na druhém stupni už je pozdě...:-)

"Záměrem programu je inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. Přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků, mezi které patří předčasné zahájení pohlavního života, promiskuita, nechráněný pohlavní styk, pohlavní styk s rizikovými partnery, předčasné mateřství a rodičovství.

Program, v souladu s RVP a doporučením MŠMT k tématu sexuálního rizikového chování záměrně oslovuje žáky už od mladšího školního věku, seznamuje s principy lidské plodnosti a početím, jako biologickým začátkem života, směruje a vychovává k odpovědnosti za navazování partnerských vztahů, a vede mladé lidi k tomu, aby přistupovali k sexu odpovědně, zdrženlivě a viděli sex z hlediska zdraví a trvalých partnerských vztahů. Snahou lektorů je, aby mladí lidé získali informace, sebevědomí, úctu k vlastnímu i k nenarozenému životu, k druhému pohlaví, byli povzbuzeni v sebeovládání. Cílem je snížení rizikového chování mládeže a počtu neplánovaných těhotenství."
Stránky partnera
13 Zdravá 5

Zdravá 5

Čerstvě jsme se zapojili do programu "Zdravá 5". Už teď se těšíme na budoucí akce...:-)

"Zdravá 5" je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy."
Stránky partnera
14 Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

"Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst". Stačí 20 minut denně. Každý den.

Celé Česko čte dětem bylo založeno v roce 2006. Více než 4.000 škol, školek, knihoven, rodinných a mateřských center, měst, obcí, nemocnic či jednotlivců se online registrovalo a přihlásilo k myšlence o důležitosti předčítání dětem."
Stránky partnera
15 Čtení pomáhá

Čtení pomáhá

"Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě něčím víc pro vás i pro ty, kterým pomůžete."

Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit padesát korun, který věnuje na jeden z nominovaných projektů.
Stránky partnera
16 Web pro školy

Web pro školy

Unikátní produkt pro webové stránky základních škol.
Stránky partnera
17 Arsyline

Arsyline

Jsme tým kreativců, ajťáků a managerů.

Každý z nás je individuální, ale společně tvoříme jeden celek, který není dokonalý...ale k dokonalosti nám chybí opravdu jen maličko :)

Jsme energičtí, živí a rádi se stavíme novým výzvám.

Seznamte se s námi.
Stránky partnera

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít