Základní škola Záchlumí

Charakteristika školy

Charakteristika školy


  • Základní škola Záchlumí, okres Tachov, příspěvková organizace je školou zapojenou v síti škol pracujících v programu Začít spolu.


  • Jsme malotřídní škola rodinného, komunitního typu s touhou dělat věci jinak... Den začínáme komunitním ranním kruhem, pracujeme s ranním úkolem/dopisem. Nedílnou součástí našeho týdne jsou centra aktivit. Učivo a obsah našich dní je provázán integrovanými tematickými bloky. Hodnotíme především formativně. Klasifikaci propojujeme se slovním hodnocením. Zaměřujeme se především na vnitřní motivaci dětí, chyba není chyba.


  • V průběhu školního roku máme místo klasických třídních schůzek tripartity (rodič-žák-učitel). Zákonní zástupci pro nás nejsou překážkou, ale vítanou návštěvou, jsou součástí naší školy a mají možnost se kdykoli účastnit výuky jako pozorovatelé i jako dobrovolníci. pravidelně se s nimi i veřejností stýkáme na odpoledních kavárničkách.


  • Škola se nachází se v severní části malebné obci Záchlumí, nedaleko města Stříbra či lázeňské obce Konstantinovy Lázně, v prostředí plném lesů, luk a polí. Od hlavní komunikace procházející obcí zaujme svou novou žluto-zelenou fasádou.


  • Jedná se o neúplnou základní školu s pěti ročníky 1. stupně, s kapacitou pro 60 žáků, kteří jsou dle aktuálního počtu spojeni napříč ročníky v několika třídách.


  • Naše základní škola je školou všeobecného zaměření. Jsme školou s posílenou časovou dotací ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace – konkrétně ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura, který jsme doplnili o prvky dramatické výchovy; v oblasti Matematika a její aplikace – vyučovací předmět Matematika a ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět – Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda, kterou jsme doplnili o prvky etické výchovy. Ve výchovně-vzdělávacím procesu podporujeme rozvoj tzv. měkkých dovedností.


  • Budova školy sloužila k výuce již od roku 1920. V roce 1950 byla k budově postavena jednopodlažní přístavba, spolu se kterou bylo vybudováno i sociální zařízení. Během let byla postupně opravována a rekonstruována tak, aby vyhovovala provozu a hygienickým podmínkám. 


  • V současné době je budova zrekonstruovaná, bezbariérová, žákům jsou k dispozici moderně zařízené učebny, jazyková i ICT učebna, cvičná kuchyňka či pracovní učebna (dílny). Škola také disponuje zahradou s dřevěným altánem, který slouží v letních měsících jako venkovní učebna a jsou v něm také pořádány různé školní akce.


  • Přijďte se k nám podívat, jsme vždy a všem otevření.Zajímá Vás víc...? Podívejte se na náš Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola pro všechny.


Pojďme spolu tvořit svět...:-)

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít