Základní škola Záchlumí

Individuální vzdělávání

Hledáte kmenovou školu? Rádi byste se u nás vzdělávali individuálně? Začínáte nebo již máte své představy, jak byste chtěli, aby vše probíhalo?

Zavolejte, napište, domluvíme spolu podrobnosti.

Rádi Vám dáme podporu a provedeme Vás vzděláváním společně s Vaším dítětem dle § 41 školského zákona...

Koordinátorem IV na naší škole je ředitelka organizace Mgr. Iveta Chabrová.

Tato forma vzdělávání je vhodná pro:

 • Rodiny, které pobývají dlouhodobě v zahraničí a děti tam nenavštěvují povinnou školní docházku
 • Děti, které potřebují prostor pro rozvíjení výjimečného talentu v určité oblasti
 • Děti, které z důvodu handicapu či zdravotních důvodů nemohou pravidelně navštěvovat školu
 • Děti, které se vzdělávají v komunitních školách či skupinách

Za vzdělávání svých dětí v těchto případech zodpovídají rodiče. Děti pravidelně dochází do kmenové školy k přezkoušení. Rodiče mají možnost konzultovat v průběhu celého školního roku vzdělávání svých dětí s učitelem.

Podmínky přijetí na individuální vzdělávání

 • Osoba zodpovědná za vzdělání dítěte na 1. stupni musí mít ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
 • Osobní schůzka s ředitelkou školy (viz kontakty)
 • Doložení níže uvedených dokumentů:
  • vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny
  • kopie vysvědčení nejvyššího stupně vzdělání vzdělavatele/garanta vzdělávání dítěte (na 1. stupni minimálně maturitní vysvědčení)
  • rodný list dítěte
 • Řádně vyplněné tiskopisy
 • Ostatní tiskopisy se odvíjí dle toho, zda k nám přestupujete z jiné školy, nebo se účastníte řádného zápisu do 1. ročníku.

Doporučujeme vše vyřizovat s dostatečným časovým předstihem. Především v Pedagogicko-psychologických poradnách bývají delší čekací lhůty.

Přezkoušení a hodnocení

Přezkoušení probíhá formou rozhovoru nad materiály žáků, nad osobním portfoliem, a to z předmětů – Český jazyk, Matematika a Anglický jazyk (od 3. tř.), Prvouka/Přírodověda, Vlastivěda, výchovné předměty.

Přezkoušení je možné absolvovat prezenčně minimálně jednou za pololetí.  Dle dohody se k přezkoušení dostaví ve stanovený čas žák se svým zákonným zástupcem/garantem vzdělávání.

Přezkoušení je vhodné vnímat jako možnost prezentace uplynulého pololetí. Dítě by mělo být aktivně zapojeno do přípravy materiálů k přezkoušení.

Není nutné, abyste vozili k přezkoušení učebnice, podkladem budou dětské výtvarné práce, pracovní sešity, rodinné deníky, fotodokumentace, výrobky a další materiály vytvořené žákem. Vše je součástí portfolia dítěte, ve škole nic neodevzdáváte, vše je určeno pouze k nahlédnutí.

Výsledné hodnocení žáka na vysvědčení se bude odvíjet od návrhu hodnocení rodiče (vzdělavatele), který celé pololetí dítě připravuje, učí i hodnotí, z pohledu učitele a zároveň se zapojením sebehodnocení žáka.

Naším cílem je všechny naše žáky motivovat ke vzdělávání a vést je k osobním úspěchům.

Hodnotíme žáky za to, co umí, ne za to, co neumí.

.


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít