Základní škola Záchlumí

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024


Zápis do 1. ročníku naší ZŠ proběhne ve čtvrtek 20.4.2023 v budově školy. Ve výjimečných případech se lze domluvit na náhradním termínu s ředitelkou školy.


Uvažujete-li o zápisu Vašeho dítěte do 1. ročníku na naší ZŠ, podívejte se, co vše budete potřebovat.

Můžete využít možnosti podívat se k nám na Den otevřených dveří, případně kdykoli na základě telefonické či e-mailové domluvy.

K zápisu bude nutné donést:

 • Vyplněná žádost o přijetí
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce (v případě cizinců pas, povolení k pobytu – vyjma členy EU)
 • Dotazník pro rodiče žáka ZŠ


Máte možnost požádat o odklad školní docházky pro své dítě, pokud usoudíte, že dosud není tělesně či duševně dostatečně vyspělé. V tomto případě je potřeba doložit:

 • Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 • Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Ředitel školy pak začátek povinné školní docházky odloží o jeden školní rok. (§37 odst. 1 školského zákona v platném znění).

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku ve školním roce 2023/2024

 1. Dítě, jehož trvalý pobyt je ve školském obvodu Základní školy Záchlumí, okres Tachov, p.o.
  • Tyto obvody jsou určeny na základě obecně závazné vyhlášky.
 2. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje Základní školu Záchlumí, okres Tachov, p.o.
 3. Dítě, jemuž byl ředitelem Základní školy Záchlumí, okres Tachov, p.o. povolen odklad povinné školní docházky o jeden rok.
 4. Ostatní děti - prezenční výuka.
 5. Ostatní děti - IV dle § 41 školského zákona.

Každému uchazeči je při zápisu přiděleno registrační číslo.

 • Pomocí registračních čísel bude následně zveřejněn Seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve vývěsce ZŠ a v budově místní MŠ.

Výsledky budou oznámeny do 30 dnů ode dne zápisu.

Rozhodnutí o přijetí dítěte není písemně doručováno, bude k vyzvednutí v kanceláři ředitele školy do 30ti dnů od podání žádosti. Případné rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno písemně.

S případnými dotazy se se můžete kdykoli obrátit na vedení školy.

Za kolektiv ZŠ                                                                

Mgr. Iveta Chabrová, ředitelka školyK vytištění zde.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít